قیمت و هزینه چاپ کتاب ، استعلام آنلاینآخرین اخبار نشر

انشارات نسل روشن

کتاب رخی به زیبایی ماه تالیف هانیه جمشیدی

اخذ فیپا در تاریخ يکشنبه 10شهريور 1398

کتاب رخی به زیبایی ماه تالیف هانیه جمشیدی فیپا صادر شد

کتاب زندگی سگی ما تالیف علی ساعدی

اخذ فیپا در تاریخ يکشنبه 3 شهريور 1398

کتاب زندگی سگی ما تالیف علی ساعدی فیپا صادر شد

کتاب سرزمین تنهایی تالیف زهرا خورسند

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 26 مرداد 1398

کتاب سرزمین تنهایی تالیف زهرا خورسند فیپا صادر شد

کتاب تطبیق تخیلات با واقعیت تالیف حسن فیروزی

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 26 مرداد 1398

کتاب تطبیق تخیلات با واقعیت تالیف حسن فیروزی فیپا اقدام شد

کتاب تکثیرنهایی تالیف شیرین امامی

ثبت درخواست در تاریخ سه شنبه 6 شهريور 1398

کتاب تکثیرنهایی تالیف شیرین امامی شابک اخنصاص داده شد

کتاب نبات تالیف سحر رستگار

اخذ مجوز کتاب در تاریخ سه شنبه 5 شهريور 1398

کتاب نبات تالیف سحر رستگار مجوز اقدام شد

کتاب جنگل تالیف نسرین رمضانی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ سه شنبه 5 شهريور 1398

کتاب جنگل تالیف نسرین رمضانی مجوز اقدام شد

کتاب شهرواژگون تالیف مریم اسدی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ سه شنبه 5 شهريور 1398

کتاب شهرواژگون تالیف مریم اسدی مجوز اقدام شد

کتاب گل های باغ مرتضی را تالیف اسدالله جعفرآبادی

اخذ شابک در تاریخ يکشنبه 17 شهريور 1398

کتاب گل های باغ مرتضی را تالیف اسدالله جعفرآبادی شابک اختصاص داده شد

کتاب ده تالیف فرانک پور روشن زاده

اخذ فیپا در تاریخ يکشنبه 17 شهريور 1398

کتاب ده تالیف فرانک پور روشن زاده فیپا صادر شد

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ سه شنبه 25 تیر 1398

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی مجوز اقدام شد

کتاب ده تالیف فرانک پور روشن زاده

ثبت درخواست در تاریخ یکشنبه 3 شهريور 1398

کتاب ده تالیف فرانک پور روشن زاده فیپا اقدام شد

کتاب ده تالیف فرانک پور روشن زاده

اخذ شابک در تاریخ یکشنبه 3 شهريور 1398

کتاب ده تالیف فرانک پور روشن زاده شابک اخنصاص داده شد

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی

صفحه آرایی در تاریخ شنبه 19 مرداد 1398

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی صفحه آرایی انجام شد

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی

ویراستاری عمومی در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1398

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی ویراستاری انجام شد

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1398

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی فیپا صادر شد 

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی

اخذ فیپا در تاریخ یک شنبه 26 خرداد 1398

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی فیپا اقدام شد

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی

اخذ شابک در تاریخ سه شنبه 21 خرداد 1398

کتاب رخشنده تالیف محمد رضا طارمی  شابک اخنصاص داده شد

کتاب شهر واژگون تالیف مریم اسدی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 4 تیر 1398

کتاب شهر واژگون تالیف مریم اسدی فیپا اقدام شد

کتاب شهر واژگون تالیف مریم اسدی

اخذ شابک در تاریخ سه شنبه 4 تیر  1398

کتاب شهر واژگون تالیف مریم اسدی شابک اخنصاص داده شد

کتاب ‏‫سوشیانس‮‬‏‫: آیات قرآنی تاویل شده در مورد چهارده معصوم تالیف سعید رضازاده‌ حمیدیه

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 26 مرداد 1398

کتاب ‏‫سوشیانس‮‬‏‫: آیات قرآنی تاویل شده در مورد چهارده معصوم تالیف سعید رضازاده‌ حمیدیه فیپا صادر شد

کتاب ‏‫سوشیانس‮‬‏‫: آیات قرآنی تاویل شده در مورد چهارده معصوم تالیف سعید رضازاده‌ حمیدیه

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 17 تیر 1398

کتاب ‏‫سوشیانس‮‬‏‫: آیات قرآنی تاویل شده در مورد چهارده معصوم تالیف سعید رضازاده‌ حمیدیه فیپا اقدام شد

کتاب داستان های واقعی تالیف احمد علی معصومی

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 10 مرداد 1398

کتاب داستان های واقعی تالیف احمد علی معصومی فیپا صادر شد

کتاب داستان های واقعی تالیف احمد علی معصومی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 26 تیر  1398

کتاب داستان های واقعی تالیف احمد علی معصومی فیپا اقدام شد

کتاب داستان های واقعی تالیف احمد علی معصومی

اخذ شابک در تاریخ شنبه 23 مرداد 1398

کتاب داستان های واقعی تالیف احمد علی معصومی شابک اختصاص داده شد

کتاب شهر طلای سیاه تالیف شیدا عباس لرکی

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 17 مرداد 1398

کتاب شهر طلای سیاه تالیف شیدا عباس لرکی شابک فیپا اقدام شد

کتاب شهر طلای سیاه تالیف شیدا عباس لرکی

اخذ شابک در تاریخ یکشنبه 16 تیر 1398

کتاب شهر طلای سیاه تالیف شیدا عباس لرکی شلبک اختصاص داده شد

کتاب خزان آرزو تالیف آرزو ذریه عباسی

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 17 مرداد 1398

کتاب خزان آرزو تالیف آرزو ذریه عباسی فیپا صادر شد

کتاب مرا ممنوعه نامیدند تالیف آرزو ذریه عباسی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1398

کتاب مرا ممنوعه نامیدند تالیف آرزو ذریه عباسی قیپا اقدام شد

کتاب مرا ممنوعه نامیدند تالیف آرزو ذریه عباسی

اخذ شابک در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1398

کتاب مرا ممنوعه نامیدند تالیف آرزو ذریه عباسی شابک اختصاص داده شد

کتاب خزان آرزو تالیف آرزو ذریه عباسی

اخذ شابک در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1398

کتاب خزان آرزو تالیف آرزو ذریه عباسی شابک اختصاص داده شد

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد 1398

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی مجوز اقدام شد

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 26 خرداد 1398

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی فیپا صادر شد

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده

اخذ مجوز کتاب در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1398

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده مجوز صادر شد

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده

اخذ مجوز کتاب در تاریخ دوشنبه 27 مرداد 1398

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده مجوز اقدام شد


کتاب کفتار پاک تالیف بهروز عابدی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ سه شنبه 1 مرداد 1398

کتاب کفتار پاک تالیف بهروز عابدی مجوز اقدام شد

کتاب ‏‫سوشیانس‮‬‏‫: آیات قرآنی تاویل شده در مورد چهارده معصوم تالیف سعید رضازاده‌ حمیدیه

اخذ شابک در تاریخ یک شنبه 16 تیر 1398

کتاب ‏‫سوشیانس‮‬‏‫: آیات قرآنی تاویل شده در مورد چهارده معصوم تالیف سعید رضازاده‌ حمیدیه شابک اختصاص داده شد

کتاب داستان های رنگی تالیف هستی عظیمی

اخذ شابک در تاریخ شنبه 1 تیر 1398

کتاب داستان های رنگی تالیف هستی عظیمی شابک اختصاص داده شد

کتاب نوایی زقاب پاییزی تالیف سمانه نوری

اخذ شابک در تاریخ شنبه 1 تیر 1398

کتاب نوایی زقاب پاییزی تالیف سمانه نوری شابک اختصاص داده شد

کتاب گلدون علی تالیف هادی جاوید و هدی جاوید

اخذ شابک در تاریخ چهارشنبه 22 خرداد 1398

کتاب داستان های رنگی تالیف هستی عظیمی شابک اختصاص داده شد

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 25 خرداد 1398

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی فیپا اقدام شد

کتاب پنجره ی بیمارستان تالیف آرش رستم زاده

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 15 تير 1398

کتاب پنجره ی بیمارستان تالیف آرش رستم زاده فیپا اقدام شد

کتاب پنجره ی بیمارستان تالیف آرش رستم زاده

اخذ شابک در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1398

کتاب پنجره ی بیمارستان تالیف آرش رستم زاده شابک اختصاص داده شد

کتاب پنجره ی بیمارستان تالیف آرش رستم زاده

تایپ متن در تاریخ شنبه 18 خرداد 1398

کتاب پنجره ی بیمارستان تالیف آرش رستم زاده  تایپ انچام شد

کتاب مرا یک سیب عاشق کرد تالیف شریفه باقری

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 11 تير 1398

کتاب مرا یک سیب عاشق کرد تالیف شریفه باقری فیپا اقدام شد

کتاب مرا یک سیب عاشق کرد تالیف شریفه باقری

اخذ شابک در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد 1398

کتاب مرا یک سیب عاشق کرد تالیف شریفه باقری شابک اختصاص داده شد                           

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

صفحه آرایی در تاریخ دوشنبه 27 خرداد 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو صفحه آرایی انجام شد

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ چهارشنبه 29 خرداد 1398

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی مجوز اقدام شد 

کتاب حنجره هایی که اشک بارید تالیف سعیده کیانی نژاد

اخذ شابک در تاریخ سه شنبه 21 خرداد 1398

کتاب حنجره هایی که اشک بارید تالیف سعیده کیانی نژاد شابک اختصاص داده شد

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی

اخذ فیپا در تاریخ دو شنبه 13خرداد 1398

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی فیپا اقدام شد 

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی

اخذ شابک در تاریخ چهارشنبه  8خرداد 1398

کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی شابک اختصاص داده شد

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد 1398

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی فیپا اقدام شد

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی

اخذ شابک در تاریخ سه شنبه 7خرداد 1398

کتاب هیروشیمای قبل از انفجار تالیف علی سیدآبادی شابک اختصاص داده شد

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده

ویراستاری عمومی در تاریخ یک شنبه 11 خرداد 1398

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده ویراستاری انجام شد

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 11خرداد 1398

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده فیپا اقدام شد 

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده

اخذ شابک در تاریخ یک شنبه 5خرداد 1398

گورستان چند ملیتی تالیف سعید درآینده شابک اخنصاص داده شد

کتاب بیانی دیگر تالیف غلامعباس گودرزی

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 18خرداد 1398

کتاب بیانی دیگر تالیف غلامعباس گودرزی فیپا اقدام شد

کتاب انتهای آینه تالیف غلامعباس گودرزی

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 18خرداد 1398

کتاب انتهای آینه تالیف غلامعباس گودرزی فیپا اقدام شد

کتاب بیانی دیگر تالیف غلامعباس گودرزی

اخذ فیپا در تاریخ یک شنبه 29 اردیبهشت 1398

کتاب بیانی دیگر تالیف غلامعباس گودرزی شابک اختصاص داده شد 

کتاب انتهای آینه تالیف غلامعباس گودرزی

اخذ شابک در تاریخ یک شنبه 29 اردیبهشت 1398

کتاب انتهای آینه تالیف غلامعباس گودرزیشابک اختصاص داده شد

کتاب قلهک تا فهادان تالیف علی صغرائی

ثبت درخواست در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد 1398

کتاب قلهک تا فهادان تالیف علی صغرائی فیپا صادر شد

کتاب قلهک تا فهادان تالیف علی صغرائی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

کتاب قلهک تا فهادان تالیف علی صغرائی فیپا اقدام شد

کتاب قلهک تا فهادان تالیف علی صغرائی

اخذ شابک در تاریخ دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

کتاب قلهک تا فهادان تالیف علی صغرائی شابک اخذ شد

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

ثبت درخواست در تاریخ سه شنبه 7 خرداد 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو فیپا اقدام شد

کتاب شکل یک زندگی تالیف هادی ملهب

صفحه آرایی در تاریخ چهارشنبه 1 خرداد 1398

کتاب شکل یک زندگی تالیف هادی ملهب صفحه آرایی انجام شد

کتاب کفتار پاک تالیف بهروز عابدی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 21 خرداد 1398

کتاب کفتار پاک تالیف بهروز عابدی فیپا اقدام شد

کتاب کابوس تالیف محمد معلایه جادری فیپا

اخذ فیپا در تاریخ چهار شنبه 1 خرداد 1398

کتاب کابوس تالیف محمد معلایه جادری فیپا صادرشد

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی فیپا صادر شد

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر

ویراستاری عمومی در تاریخ شنبه 28 اردیبهشت 1398

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر ویراستاری انجام شده

کتاب عاشقانه‌ های بدون مخاطب تالیف فیاض نظمی

اخذ فیپا در تاریخ يکشنبه 5 خرداد 1398

کتاب عاشقانه‌ های بدون مخاطب تالیف فیاض نظمی فیپا صادر شد

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

اخذ شابک در تاریخ يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو شابک اختصاص داده شد

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو

تایپ متن در تاریخ شنبه 28 ارديبهشت 1398

کتاب بازاریابی بین الملل تالیف پریسا اقدمی موسالو در حال تایپ متن می باشد

کتاب عدالت و آزادی تالیف سیدعلی هاشمی زاده راویزی

اخذ شابک در تاریخ يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

کتاب عدالت و آزادی تالیف سیدعلی هاشمی زاده راویزی شایک اختصاص داده شد

کتاب حقوق مالیه عمومی تالیف مینا قریب و مانی شجاعی

اخذ فیپا در تاریخ يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

کتاب حقوق مالیه عمومی تالیف مینا قریب و مانی شجاعی فیپا صادر شد

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی

صفحه آرایی در تاریخ يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی صفحه آرایی انجام شد              

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر

ویراستاری عمومی در تاریخ يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر در حال ویراستاری می باشد

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری سهامیه

ویراستاری عمومی در تاریخ يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری سهامیه در حال ویراستاری می باشد

کتاب حقوق مالیه عمومی تالیف مینا قریب و مانی شجاعی

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب حقوق مالیه عمومی تالیف مینا قریب و مانی شجاعی فیپا اقدام شد

کتاب حقوق مالیه عمومی تالیف مینا قریب و مانی شجاعی

اخذ شابک در تاریخ سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

کتاب حقوق مالیه عمومی تالیف مینا قریب و مانی شجاعی شابک اختصاص داده شد

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی

صفحه آرایی در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی صفحه آرایی انجام شد

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر فیپا اقدام شد 

کتاب کابوس تالیف محمد معلایه جادری

صفحه آرایی در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب کابوس تالیف محمد معلایه جادری صفحه آرایی انجام شد

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی فیپا اقدام شد

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی

اخذ شابک در تاریخ یک شنبه 22 ارديبهشت 1398

کتاب سفر در ارض دیوار برلین تالیف مصطفی آقابیگی شابک اختصاص داده شد

کتاب مهراد تالیف راحله مهدوی راد

اخذ شابک در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب مهراد تالیف راحله مهدوی راد شابک اختصاص داده شد

کتاب کفتار پاک تالیف بهروز عابدی

اخذ شابک در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب کفتار پاک تالیف بهروز عابدی شابک اختصاص داده شد

کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت‌های انگلیسی تالیف مسعود پهلوان

اخذ مجوز کتاب در تاریخ پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت‌های انگلیسی تالیف مسعود پهلوان مجوز صادر شد

کتاب کابوس تالیف محمد معلایه جادری

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

کتاب کابوس تالیف محمد معلایه جادری فیپا اقدام شد

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری

ثبت درخواست در تاریخ سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری سهامیه فیپا صادر شد

کتاب عاشقانه‌های بدون مخاطب تالیف فیاض نظمی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

کتاب عاشقانه‌های بدون مخاطب تالیف فیاض نظمی فیپا اقدام شد

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی فیپا صادر شد

کتاب آفتاب در مه تالیف زهرا عباس زاده

اخذ فیپا در تاریخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1398

کتاب آفتاب در مه تالیف زهرا عباس زاده فیپا اقدام شد

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی

ویراستاری عمومی در تاریخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1398

کتاب قلم رهای من تالیف یگانه خسروانی در حال ویراستاری می باشد

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر

ویراستاری عمومی در تاریخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1398

کتاب فرار از تیمارستان تالیف نوشین دانشگر درحال ویراستار می باشد

کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت‌های انگلیسی تالیف مسعود پهلوان

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398

کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت‌های انگلیسی تالیف مسعود پهلوان فیپا اقدام شد

کتاب عاشقانه‌های بدون مخاطب تالیف فیاض نظمی

اخذ شابک در تاریخ پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398

کتاب عاشقانه‌ های بدون مخاطب تالیف فیاض نظمی شابک اخذ شد

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری

اخذ فیپا در تاریخ پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری فیپا اقدام شد

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری

ویراستاری فنی در تاریخ پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398

کتاب درجستجوی حال خوش پایدار تالیف محمدحسن جعفری در حال ویراستاری می باشد

کتاب رسم عاشق کشی تالیف شادی داورزنی

ویراستاری فنی در تاریخ پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398

کتاب رسم عاشق کشی تالیف شادی داورزنی در حال ویراستاری فنی می باشد

فرهنگ اختصارات و کوته نوشت‌های انگلیسی اثر مسعود پهلوان

اخذ شابک در تاریخ دوشنبه 19 فروردين 1398

اخذ شابک برای کتاب فرهنگ اختصارات و کوته نوشت‌های انگلیسی اثر مسعود پهلوان انجام شد.

عاشقانه های بدون مخاطب

اخذ شابک در تاریخ دوشنبه 19 فروردين 1398

اخذ شابک برای کتاب عاشقانه های بدون مخاطب اثر فیاض نظمی

نگارانامه (غزلیات چهل و یکم تا هشتاد) تالیف ارسطو خوش حساب

منتشر شد در تاریخ شنبه 27 بهمن 1397

 کتاب نگارانامه (غزلیات چهل و یکم تا هشتاد) تالیف ارسطو خوش حساب منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

من خواب میبینم صدایت را تالیف یگانه‌ السادات مشعلی

منتشر شد در تاریخ سه شنبه 20 آذر 1397

کتاب من خواب میبینم صدایت را تالیف یگانه‌ السادات مشعلی منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

نوا تالیف شادی داورزنی

ثبت درخواست در تاریخ سه شنبه 20 آذر 1397

کتاب نوا تالیف شادی داورزنی  منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

انزوا تالیف شیما رزبان

منتشر شد در تاریخ سه شنبه 20 آذر 1397

انزوا تالیف شیما رزبان  منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

و امیدی که هنوز باقی است تالیف زهرا شادباش

منتشر شد در تاریخ سه شنبه 20 آذر 1397

کتاب و امیدی که هنوز باقی است تالیف زهرا شادباش  منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

نوشته‌ هایی برای انزو تالیف الهه حیدری

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 22 آبان 1397

کتاب نوشته‌ هایی برای انزو تالیف الهه حیدری فیپا صادر شد

با ماندالاها به خویشتن نزدیک شوید تالیف مینا بختیاری

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 22 آبان 1397

کتاب با ماندالاها به خویشتن نزدیک شوید تالیف مینا بختیاری فیپا صادر شد

فندق تالیف مژگان‌ السادات عبداللهی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 22 آبان 1397

کتاب فندق تالیف مژگان‌ السادات عبداللهی فیپا صادر شد

رساله انسان اخلاقی و جامعه اخلاق‌ مدار‮‬‏‫ تالیف محمد مهدی داور

ثبت درخواست در تاریخ سه شنبه 22 آبان 1397

کتاب رساله انسان اخلاقی و جامعه اخلاق‌ مدار‮‬‏‫ تالیف محمد مهدی داور فیپا صادر شد

زندگی نامریی تالیف دیانا مصدق

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 22 آبان 1397

کتاب زندگی نامریی تالیف دیانا مصدق فیپا صادر شد

پدر به وزن سفر تالیف زینب عالیانی

منتشر شد در تاریخ شنبه 19 آبان 1397

کتاب پدر به وزن سفر تالیف زینب عالیانی منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

دست‌نوشته‌ای برای تو تالیف بیتا مصلحی

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 14 آبان 1397

کتاب دست‌ نوشته‌ای برای تو تالیف بیتا مصلحی فیپا صادر شد

‫رساله انسان اخلاقی و جامعه اخلاق‌ مدار‮‬‏‫ تالیف محمدمهدی داور

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 14 آبان 1397

کتاب ‫رساله انسان اخلاقی و جامعه اخلاق‌ مدار‮‬‏‫تالیف محمدمهدی داورفیپا صادر شد

نامه ای برای سالها بعد تالیف جواد محبی

ثبت درخواست در تاریخ پنجشنبه 10 آبان 1397

کتاب نامه ای برای سالها بعد تالیف جواد محبی منتشر شد و هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

مهر تالیف یگانه‌ السادات مشعلی

ثبت درخواست در تاریخ پنجشنبه 10 آبان 1397

کتاب مهر تالیف یگانه‌ السادات مشعلی منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

قد بلند پای کوتاه تالیف مریم اسدی خانوکی

منتشر شد در تاریخ پنجشنبه 10 آبان 1397

کتاب قد بلند پای کوتاه تالیف مریم اسدی خانوکی منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

بی‌ نهایت تالیف فاطمه‌ حورا حقیقت‌ خواه

منتشر شد در تاریخ پنجشنبه 10 آبان 1397

کتاب بی‌ نهایت تالیف فاطمه‌ حورا حقیقت‌ خواه منشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمائید

مهیار تالیف فائزه عیدی‌ پور

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 9 آبان 1397

کتاب مهیار تالیف فائزه عیدی‌ پور فیپا صادر شد

ماندگار تالیف سمانه آقامحمدی

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 7 آبان 1397

کتاب ماندگار تالیف سمانه آقا محمدی فیپا صادر شد

شعر بدون الکل تالیف کیوان شعبان

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 7 آبان 1397

کتاب شعر بدون الکل تالیف کیوان شعبان قیپا صادر شد

داربست تالیف وحیده نخجوانی

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 7 آبان 1397

کتاب داربست تالیف وحیده نخجوانی فیپا صادر شد

پرده آخر تالیف ارسطو خوش‌حساب

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 7 آبان 1397

 کتاب پرده آخر تالیف ارسطو خوش‌ حساب فیپا صادرشد

یک چمدان خاطره 2 تالیف سولماز اصل دینی

اخذ شابک در تاریخ چهارشنبه 2 آبان 1397

یک چمدان خاطره 2 تالیف سولماز اصل دینی شابک گرفته شد

یک چمدان خاطره1 تالیف سولماز اصل دینی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 2 آبان 1397

کتاب یک چمدان خاطره1 تالیف سولماز اصل دینی شابک گرفته شد

دست نوشته ای برای تو تالیف بیتا مصلحی

اخذ شابک در تاریخ دوشنبه 30 مهر 1397

کتاب دست نوشته ای برای تو تالیف بیتا مصلحی شابک گرفته شد

به قدم کوش تا به کام رسی تالیف حمیدرضا ذاکری مروست

منتشر شد در تاریخ شنبه 28 مهر 1397

کتاب به قدم کوش تا به کام رسی تالیف حمیدرضا ذاکری مروست منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

هیما تالیف یگانه‌ السادات مشعلی

منتشر شد در تاریخ شنبه 28 مهر 1397

کتاب هیما تالیف یگانه‌ السادات مشعلی منتشر شد هم اکنون  می توانید از فروشگاه آنلاین نسل روشن خریداری نمایید

نامه ای برای سالها بعد تالیف جواد محبی

چاپ و صحافی در تاریخ چهارشنبه 25 مهر 1397

کتاب نامه ای برای سالها بعد تالیف جواد محبی درحال چاپ می باشد

شین تالیف مرتضی احمدی

چاپ و صحافی در تاریخ چهارشنبه23 مهر 1397

 کتاب شین تالیف مرتضی احمدی در حال چاپ می باشد


صدای سکوت تالیف مهنود نیاکانی فر

عقد قرارداد در تاریخ یک شنبه 8 مهر 1397

کتاب صدای سکوت تالیف مهنود نیاکانی فر قرداد منعقد گردیده شد

جاه طلبی , برادری , نفرت تالیف عماد لک

صفحه آرایی در تاریخ شنبه 21 مهر 1397

کتاب جاه طلبی , برادری , نفرت تالیف عماد لک صفحه آرایی انجام شد

من خواب میبینم صدایت را تالیف یگانه‌ السادات مشعلی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 24 مهر 1397

کتاب من خواب میبینم صدایت را تالیف یگانه‌ السادات مشعلی فیپا صادر شد

حیوانات شگفت‌انگیز ترجمه علی عیسائی‌کشولکی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 24 مهر 1397

کتاب حیوانات شگفت‌ نگیز ترجمه علی عیسائی‌ کشولکی فیپا صادر شد

حیوانات شگفت انگیز تالیف علی عیسایی

صفحه آرایی در تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397

 کتاب حیوانات شگفت انگیز تالیف علی عیسایی در حال ویراستاری می باشد

ماندگار تالیف سمیه سلیمانی

ویراستاری فنی در تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397

کتاب ماندگارتالیف سمیه سلیمانی در حال ویراستاری می باشد

شعر بدون الکل تالیف کیوان شعبان

صفحه آرایی در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397

کتاب شعر بدون الکل تالیف کیوان شعبان در حال صفحه آرایی می باشد

جاه طلبی , برادری , نفرت تالیف عماد لک

ویراستاری فنی در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397

 کتاب جاه طلبی , برادری , نفرت تالیف عماد لک در حال ویراستاری می باشد

ساتیا تالیف میترا زارع

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه16 مرداد 1397

  کتاب ساتیا تالیف میترا زارع فیپا صادر شد 

رقص سکوت تالیف سمانه آقا محمدی

ویراستاری فنی در تاریخ دوشنبه 16 مهر 1397

کتاب رقص سکوت تالیف سمانه آقا محمدی در حال ویراستاری می باشد

آشپزخانه داریوش شاه تالیف علیرضا محمدی

طراحی جلد کتاب در تاریخ دوشنبه 10 مهر 1397

 آشپزخانه داریوش شاه تالیف علیرضا محمدی جلد در حال آماده سازی طرح جلد

سقوط به مقصد درون تالیف محمد معین شرفایی

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 10 مهر 1397

کتاب سقوط به مقصد درون تالیف محمد معین شرفایی فیپا صادر شد

انزوا تالیف شیما رزبان

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 10 مهر 1397

کتاب انزوا تالیف شیما رزبان فیپا صادر شد

برسد به دست ریرا تالیف کیوان محمدی

ویراستاری فنی در تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397

کتاب برسد به دست ریرا تالیف کیوان محمدی در حال ویراستاری می باشد

‏‫مروری بر رویکرد های نوین تامین مالی تالیف محمد رضایی، لیلا پاک‌ پرور

منتشر شد در تاریخ پنج شنبه 26 مهر 1397

کتاب ‏‫مروری بر رویکرد های نوین تامین مالی تالیف محمد رضایی، لیلا پاک‌ پرورمنتشر شد

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور

منتشر شد در تاریخ پنج شنبه 26 مهر 1397

کتاب مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور منتشر شد

دلتنگی‌ های پاییز تالیف رضوان عسگری

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 2 مهر 1397

کتاب دلتنگی‌ های پاییز تالیف رضوان عسگری فیپا صادر شد

نوا تالیف شادی داورزنی

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 2 مهر 1397

 کتاب نوا تالیف شادی داورزنی فیپا صادر شد

پدر به وزن سفر تالیف زینب عالیانی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ دوشنبه 20 مهر 1397

کتاب پدر به وزن سفر تالیف زینب عالیانی در مرحله اخذ مجوز می باشد

قد بلند پای کوتاه تالیف مریم اسدی خانوکی

اخذ مجوز کتاب در تاریخ دوشنبه 2 مهر 1397

کتاب قد بلند پای کوتاه تالیف مریم اسدی خانوکی منتظر اخذ مجوز می باشد

به قدم کوش تا به کام رسی تالیف حمیدرضا ذاکری مروست

منتشر شد در تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397

کتاب به قدم کوش تا به کام رسی تالیف حمیدرضا ذاکری مروست منتشر شد

نور سرشت تالیف امیر پرویز ابراهیمی

منتشر شد در تاریخ دوشنبه 23 مهر 1397

کتاب نور سرشت تالیف امیر پرویز ابراهیمی منتشر شد

مشق شوق تالیف الهه دیمی

ویراستاری عمومی در تاریخ چهارشنبه 3 مهر 1397

کتاب مشق شوق تالیف الهه دیمی در حال ویراستاری می باشد

بی‌ نهایت تالیف فاطمه‌ حورا حقیقت‌ خواه

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 10 شهریور 1397

کتاب بی‌ نهایت تالیف فاطمه‌ حورا حقیقت‌ خواه فیپا صادر شد

گذر از شهر شقایق تالیف مهدیه خاوند

منتشر شد در تاریخ دو شنبه 23 مهر 1397

 کتاب گذر ار شهر شقایق تالیف مهدیه خاوند منتشر شد

سقوط به مقصد درون تالیف محمد معین شرفایی

ویراستاری فنی در تاریخ دو شنبه 15 مرداد1397

کتاب سقوط به مقصد درون تالیف محمد معین شرفایی در حال ویراستاری می باشد

چپزی شبیه هیچ تالیف فرید احمد نژاد

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 13 شهریور 1397

کتاب چپزی شبیه هیچ تالیف فرید احمد نژاد فیپا صادر شد

و امیدی که هنوز باقی است تالیف زهرا شادباش

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 30 مرداد 1397

کتاب و امیدی که هنوز باقی است تالیف زهرا شادباش فیپا صادر شد

خوان هشتم تالیف سعیده کرامتی

ویراستاری فنی در تاریخ یک شنبه 21 مرداد 1397

کتاب خوان هشتم تالیف سعیده کرامتی در حال ویراستاری می باشد

مه یار تالیف فائزه عیدی پور

ویراستاری فنی در تاریخ شنبه 20 مرداد 1397

کتاب مه یار تالیف فائزه عیدی پور در حال ویراستاری می باشد

زندگی نامریی تالیف دیانا مصدق

صفحه آرایی در تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1397

کتاب زندگی نامریی تالیف محمود رضا مصدق در حال صفحه آرایی می باشد

خواب تالیف یگانه السادات مشعلی

ویراستاری فنی در تاریخ شنبه 21 مهر 1397

کتاب خواب تالیف یگانه السادات مشعلی در حال ویراستاری می باشد

حکایات و شکایات تالیف محمد شرافت

اخذ مجوز کتاب در تاریخ سه شنبه 17 مهر 1397

 کتاب حکایات و شکایات تالیف محمد شرافت در مرحله اخذ مجوز می باشد

فروغی دیگر تالیف فروغ السادات کوثر

ویراستاری فنی در تاریخ شنبه 14 مهر 1397

کتاب فروغی دیگر تالیف فروغ السادات کوثردرحال ویراستاری می باشد

هرگز تالیف نيلوفر علمی

اخذ فیپا در تاریخ شنبه 21 مهر 1397

کتاب هرگز تالیف نيلوفر علمی فیپا صادر شد

مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی تالیف رضایی، لیلا پاک‌پرور

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 21 شهریور 1397

کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی تالیف رضایی، لیلا پاک‌پرور فیپا صادر شد

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 18 مهر 1397

کتاب مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور فیپا صادر شد

گناه بی‌گناهی تالیف نازنین مسلمی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 1 مهر 1397

کتاب گناه بی‌گناهی تالیف نازنین مسلم فیپا صادر شد

صفحه‌ی هیچ ساعتی گرد نیست تالیف مهتاب چناری

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 2 مهر 1397

کتاب صفحه‌ی هیچ ساعتی گرد نیست تالیف مهتاب چناری فیپا صادر شد

صدای پای امید تالیف حیدرعلی کوچی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 2 مهر 1397

کتاب صدای پای امید تالیف حیدرعلی کوچی فیپا صادر شد

روانشناسی کودک تک فرزند و چند فرزند تالیف مریم تقی‌پور

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 2 مهر 1397

کتاب روانشناسی کودک تک فرزند و چند فرزند تالیف مریم تقی‌پور فیپا صادر شد

مسئولیت مدنی پزشک تالیف قباد کلوندی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 2 مهر 1397

کتاب مسئولیت مدنی پزشک تالیف قباد کلوندی فیپا صادر شد

بازاریابی و مدیریت بازار تالیف ابوذر مختاری

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 1 مهر 1397

کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف ابوذر مختاری فیپا صادر شد

کلاغ‌های خبرچین تالیف سینا دارابی

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 4 مهر 1397

کتاب کلاغ‌های خبرچین تالیف سینا دارابیفیپا صادر شد

بازاریابی استارت آپ تالیف حمیدرضا دهقانی

منتشر شد در تاریخ چهارشنبه 4 مهر 1397

کتاب بازاریابی استارت آپ تالیف حمیدرضا دهقانی منتشر شد و میتوانید از فروشگاه آنلاین انتشارات نسل روشن خریداری نمایید

زخم های دیروز که فهم امروز شدن تالیف زهرا عسگری مقدم

منتشر شد در تاریخ چهارشنبه 4 مهر 1397

کتاب زخم های دیروز که فهم امروز شدن تالیف زهرا عسگری مقدم منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین انتشارات نسل روشن خریداری نمائید.

ریرا تالیف هستی سرتیپی

منتشر شد در تاریخ چهارشنبه 4 مهر 1397

کتاب ریرا تالیف هستی سرتیپی منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین انتشارات نسل روشن خریداری نمائید.

دردهای خاموش تالیف حسنی شریعتی

اخذ فیپا در تاریخ یک شنبه 2 مهر 1397

کتاب دردهای خاموش تالیف حسنی شریعتی فیپا صادر شد

کایتن تالیف میلاد عزیزی

منتشر شد در تاریخ چهارشنبه 4 مهر 1397

کتاب کایتن تالیف میلاد عزیزی منتشر شد هم اکنون می توانید از فروشگاه آنلاین اننتشارات نسل روشن خریداری نمائید

ردپای کبود شعر تالیف میثم عظیمی

اخذ فیپا در تاریخ دوشنبه 3 مهر 1397

 کتاب ردپای کبود شعر تالیف میثم عظیمی فیپا صادر شد

اشعار و غزلیات فاروغ تالیف رضا مجموعه

اخذ فیپا در تاریخ چهار شنبه 4 مهر 1397

اشعار و غزلیات فاروغ تالیف رضا مجموعه فیپا صادر شد

مهر تالیف یگانه‌السادات مشعلی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 24 شهریور 1397

مهر تالیف یگانه‌السادات مشعلی فیپا صادر شد

هیما تالیف یگانه‌السادات مشعلی

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 24 شهریور 1397

  کتاب هیما تالیف یگانه‌السادات مشعلی فیپا صادر شد