آخرین اخبار نشر

انشارات نسل روشن

نتایج جستجو برای "مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور"مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور

اخذ فیپا در تاریخ چهارشنبه 18 مهر 1397

کتاب مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور فیپا صادر شد

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور

منتشر شد در تاریخ پنج شنبه 26 مهر 1397

کتاب مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری تالیف محمد رضایی، لیلا پاک پرور منتشر شد