آخرین اخبار نشر

انشارات نسل روشن

نتایج جستجو برای "مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی تالیف رضایی، لیلا پاک‌پرور"مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی تالیف رضایی، لیلا پاک‌پرور

اخذ فیپا در تاریخ سه شنبه 21 شهریور 1397

کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی تالیف رضایی، لیلا پاک‌پرور فیپا صادر شد