آخرین اخبار نشر

انشارات نسل روشن

نتایج جستجو برای "‏‫مروری بر رویکرد های نوین تامین مالی تالیف محمد رضایی، لیلا پاک‌ پرور"‏‫مروری بر رویکرد های نوین تامین مالی تالیف محمد رضایی، لیلا پاک‌ پرور

منتشر شد در تاریخ پنج شنبه 26 مهر 1397

کتاب ‏‫مروری بر رویکرد های نوین تامین مالی تالیف محمد رضایی، لیلا پاک‌ پرورمنتشر شد